Bijzondere leveringsvoorwaarden

Bijzondere leveringsvoorwaarden

 

Wij hanteren bijzondere leveringsvoorwaarden

Deze bijzondere leveringsvoorwaarden zijn gunstiger voor de verzekerde of gedupeerde

 

Wij garanderen dat er geen aanvullende expertisekosten worden berekend aan de gedupeerde verzekeringnemer.

De door de verzekeringnemer ondertekende opdrachtbevestiging is daar voldoende duidelijk over.

 

Indien echter na ondertekening van de opdrachtbevestiging de opdracht wordt geannuleerd, ongeacht om welke redenen, dan is de opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten aan 112contra.nl of garantexpertise te betalen.

Wij kunnen dan immers geen kosten berekenen aan de betrokken verzekeraar.

Het betreft minimaal de opstartkosten ad Euro 250,-- exclusief de BTW.

 

Indien geen opdrachtbevestiging door de gedupeerde verzekeringnemer is ondertekend en het verzoek tot Contra-Expertise is door verzekerde gedaan dan zijn eveneens kosten verschuldigd met een minimum van Euro 250,-- excl de BTW

 

Bij een afwijzing of klacht is er tot het moment van contra-expertise geen overeenkomst met de verzekeraar mogelijk. Bij het indienen van een klacht of afwijzing worden door ons geen kosten in rekening gebracht zolang het uitsluitend blijft bij een beoordeling van de klacht of afwijzing. Indien wij geen resultaat kunnen boeken dan berekenen wij direct na de beoordeling ook geen kosten. Mochten wij kans zien om de kwestie op te pakken dan overleggen wij eerst met u wat de eventuele kosten gaan worden. Deze zijn bij een eenmalig bezoek afhankelijk van de afstand vanaf Uden minimaal Euro 50,-- en maximaal Euro 250,-- beide excl. de BTW. Mocht de behandeling van de klacht positief voor u uitvallen dan verrekenen wij de kosten met de van de verzekeraar te ontvangen vergoeding.

 

 

Neem de proef op de proef op de som en bel ons of mail ons, het liefst met de van de verzekeraar ontvangen stukken als bijlage

Bel 085 -0605112 of mail naar schade@112contra.nl