Schadevergoeding

Uw schadevergoeding laten controleren

 

Ook achteraf nog mogelijk

Kosteloze contra-expertise bij vaststellen schadevergoeding

 

Het vaststellen van de juiste omvang van de schade, de bijkomende kosten en overige verzekerde schade, vereist inlevingsvermogen en deskundigheid. Deze eigenschappen ontbreken meer en meer bij verzekeraars. Wij maken als contra-expert in heel Nederland, voor u een berekening ter controle van uw vergoeding. ook maken wij contra- of alternatieve berekeningen (contra expertise) van de werkelijk geleden schade. Wij controleren uw toegezegde of inmiddels betaalde vergoeding.

 

Ongeveer 90% van de schadevergoedingen, op het gebied van brand-, water-, diefstal-, storm- en bedrijfsschade, worden door onze inspanningen uiteindelijk flink hoger. Zelfs als ze zijn vastgesteld door experts. Ook als de verzekeraar zegt dat de schadevaststelling definitief is. Anders dan u weten wij hoe het werkt en waar u recht op heeft bij schade.Wij helpen, ook als u al  een schadevoorstel heeft ontvangen of zelfs betaald gekregen. profiteer van onze ervaring, neem afscheid van misplaatste goedgelovigheid, U heeft recht op een juiste schadevergoeding. Niet meer en niet minder.

 

Voorbeeld van misplaatste goedgelovigheid:

Het betreft een waterschade. De expert heeft een schade vastgesteld van circa 1500 euro. Verzekerde gaat daarmee akkoord in de veronderstelling dat de expert het allemaal wel weet en het beste voor heeft met de klant. De schoonzoon van deze verzekerde is daar echter niet van overtuigd en heeft contact opgenomen met 112contra.nl om de toegezegde vergoeding te controleren. Reeds na het eerste gesprek met 112contra.nl bleek er sprake te zijn van een misplaatste goedgelovigheid en is de schade afgewikkeld voor bijna 4500 euro.

 

U hebt geen excuus om geen gebruik te maken van onze diensten

 

Bel 06 - 51 41 83 21  of mail naar schade@112contra.nl