Contra-Expertise en Onderzoek

Contra-Onderzoek voor Gedupeerden

Voor een verzekerde/gedupeerde zorgt 112contra.nl voor beoordeling en begeleiding van technisch en tactisch onderzoek dat door een verzekeringsmaatschappij is ingesteld.

In de praktijk is gebleken dat de inbreng vanuit en namens de verzekerde/gedupeerde    ("equality of arms") tot goede resultaten heeft geleid.

Indien een onderzoek alleen en uitsluitend door verzekeraars wordt uitgevoerd gaat vaak zodanig ver dat na afloop van dat onderzoek geen nieuw onderzoek meer kan plaatsvinden, omdat de plaats al ernstig is veranderd.

 

Bij een inmiddels door verzekeraars uitgevoerd onderzoek en de door verzekeraars geuite beschuldiging van fraude komt een contra-onderzoek door 112contra.nl als enig middel nog in aanmerking om verzekeraars te overtuigen van hun vooringenomenheid en zal er alsnog dekking voor de gelden schade komen vast te staan.

 

Bent u ook ten onrechte beschuldigd van fraude of wil de verzekeraar niet meewerken aan een onafhankelijk onderzoek, neem dan contact op met 112contra.nl