Laatste Nieuws

Verzekeraar negeert regels contra-expertise

Verzekeraar Promovendum en National Academic negeren de regels voor contra-expertise

 

Schadeverzekeraars Promovendum en National Academic laten, volledig in strijd met de wet, hun klanten zelf opdraaien voor de kosten van een second opinion bij schade. ook weigeren zij soms, tegen de richtlijn van het Verbond van Verzekeraars in, het rapport van een contra-expert te aanvaarden. de consumentenbond heeft het AFM gevraagd onderzoek te doen.

 

Volgens art 7:959 van het Burgerlijk Wetboek komen de redelijke kosten die worden gemaakt om schade vast te stellen, ten laste van de verzekeraar. Verzekeraars mogen niet zomaar een (redelijke) vergoeding voor een een contra-expertise weigeren. Dat ze dat soms wel doen, blijkt uit de signalen die bij de Consumentenbond binnenkomen. Zo stelde Promovendum (na veel gesteggel) de waterschade van een verzekerde Euro 1.300,-- lager vast dan de werkelijke herstelkosten, ondanks de reparatienota's. Het schaderapport van een contra-expert die op een veel hoger bedrag uitkwam, werd genegeerd. Bovendien werden de kosten vannde die contra-expert niet vergoed.

 

Overigens wijzen verzekeraars hun klanten maar mondjesmaat op het recht van contra-expertise. Uit een online enquete van de Consumentenbond blijkt dat slechts 6% door hun verzekeraar op die mogelijkheid wordt gewezen. 70% gaf aan dat het niet was gebeurd. De overige 24% was het eens met de schadeuitkering of had geen contra-expert nodig.

Uit eerder onderzoek is echter naar voren gekomen dat circa 95% van de schadegevallen te laag worden afgewikkeld.