Onderzoek door Verzekeraar

Verzekeraar onderzoekt

Bij schades met een behoorlijke omvang en/of vragen wordt door de verzekeraar een onderzoek ingesteld. De verzekeraar doet dit om haar vergoedingsplicht te beoordelen. Zij schakelen daartoe een toedrachtonderzoeker in die of in loondienst zijn of die worden ingehuurd van externe bureaus.

 

Door verzekeraars ingeschakelde onderzoekers dienen primair de belangen en hanteren in hun onderzoeken dus ook het perspectief van de verzekeraar.

Hierbij is er vaak sprake van een tunnelvisie en de onderzoeker moet scoren.

 

Steeds vaker stelt een onderzoeker vast dat de brand is aangestoken of dat de inbraak het werk is geweest als opzet om verzekeringsgeld te mogen ontvangen, zonder zich te baseren op controleerbare feiten.

 

Als vervolgens de verzekeraar de schadeclaim afwijst en de schuld neerlegt bij de verzekerde is deze dubbel gedupeerd. In de eerste plaats is verzekerde zijn spullen kwijt en heeft hij naast de al aanwezige emotionele en materiele schade ook nog eens de verdenking op zich dat hij gefraudeerd heeft. De verzekeraar zal er daarnaast alles aan doen om de onderzoekskosten op de verzekerde te verhalen en verzekerde wordt als criminineel onthouden om zich nu en in de toekomst te kunnen verzekeren.