Schadehulp bij Aansprakelijkheid

SchadeService bij Aansprakelijkheidsschade

Als u door toedoen van een ander schade lijdt, dan kunt u gebruik maken van uw regres of verhaalsrecht. Doet u niets? Dan lijdt u onnodig veel schade.

 

Veel bedrijven maar ook particulieren laten kansen op verhaal onbenut. Zij hebben geen tijd, geen capaciteit of hebben niet de nodige kennis in huis om van de verhaalsactie een succes te maken. Wij staan u en uw relatie klaar om uw schade te verhalen op de veroorzaker.De kosten voor de vaststelling van de schade komen in eerste instantie voor uw rekening. Dat is een vervelende bijkomstigheid. Op basis van onze inschatting naar de mogelijkheden van verhaal komen wij in de meeste gevallen tot een voor u voordelige en voor alle partijen aanvaardbare tussenoplossing. 

 

Neem contact op met ons en vraag ons naar ons voorstel.

 

Het komt dan op het volgende neer:

Bij de afwikkeling van de schade zijn de kosten nagenoeg volledig verhaalbaar op de aansprakelijke tegenpartij. Het voorschot wat u aan ons in eerste instantie heeft betaald wordt u weer terug gegeven.

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om op basis van No cure no pay te werken.

Neem vrijblijvend contact met ons op