Schade aan eigendommen

Wat doen wij bij een dergelijke schade

Indien u schade lijdt als gevolg van het toedoen van een ander kunt u het beste eerst contact opnemen met een contraexpert van 112contra.nl.

Wij kunnen u al vanaf het begin bijstaan met het begroten van de schade, de tegenpartij aansprakelijk stellen en overleggen met diens verzekeraar.

 

Hieronder een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1   Contraexpert Aansprakelijkheid

Er is aanzienlijke schade ontstaan door overspanning als gevolg van een defecte nulleider in de groepenkast.

Op Zaterdag, nota bene de drukste dag in deze exclusieve herenmodezaak zijn verlichting, kassa  en computer uitgevallen en de winkel ging op zwart. Pintransacties konden niet plaatsvinden. Gelukkig kon aan het eind van de dag alles weer verlicht worden maar er was inmiddels wel een aanzienlijke schade aan lampen, kassa en computer ontstaan en tevens is er bedrijfsschade geleden.

Wij hebben de verhuurder WA gesteld en hebben verder overleg gehad met de verzekeraar waarbij in samenspraak met de expert van de WA verzekeraar de schade hebben vastgesteld op bijna 5000 euro.


Schadevoorbeeld 2   Contraexpert Aansprakelijkheid

Bezoeker stootte een duur stuk porselein om.  Wij hebben de veroorzaker WA gesteld en hebben in overleg met de expert van de WA verzekeraar de schade vastgesteld. in eerste instantie wilde de expert van deze verzekeraar de schade afwikkelen op circa 2000 euro doch door onze claim te onderbouwen met deskundige informatie is de schade uiteindelijk afgehandeld op 3500 euro.


Schadevoorbeeld 3   Contraexpert Aansprakelijkheid

Het betreft een WA schade aan een verzameling porselein. De claim was 11.500 euro maar de expert geloofde dit niet en heeft naspeuringen gedaan naar vergelijkbaar porselein en heeft op internet gelijksoortig porselein gevonden. De expert meende dat de waarde slechts 1850 euro was. Benadeelde was het daarmee niet eens en heeft 112contra.nl ingeschakeld.  Omdat wij de expert niet konden overtuigen van de reeele waarde is een arbitrage uitgevoerd. Uiteindelijk is de schade afgewikkeld voor circa 10.000 euro.


Schadevoorbeeld 4 Contraexpert Aansprakelijkheid

Enkele dagen voor de opening van het nieuwe restaurant is het volledige plafond in Rotterdam naar beneden gestort. Gelukkig is de schade ontstaan s'nachts, terwijl er dus niemand aanwezig was. Drie maanden later kon de ondernemer het restaurant gelukkig openen, doch de financiele afwikkeling qua schade en bedrijfsschade heeft helaas wat langer geduurd. Benadeelde heeft 112contra.nl gevraagd de afwikkeling van beide ter hand te nemen. Er was direct na het ontstaan al wel een expert geweest, doch die vond een schadebedrag van circa 2000 al ruim. Na enige tijd met deze expert van gedachten te hebben gewisseld, is de schade afgewikkeld voor ruim 30.000 euro. De eigenaar van het pand heeft daarnaast een aannemer ingeschakeld die de opruimwerkzaamheden heeft opgepakt. Dit laatste is buiten onze schadeberekening gebleven omdat wij eerst na de definitieve opening werden ingeschakeld.