"Schade vaak bewust te laag getaxeerd"

Gepubliceerd door Het Algemeen Dagblad op woensdag 28 februari 2018

Particuliere huishoudens lopen na een woningbrand of waterschade geregeld duizenden tot tienduizenden euro's mis omdat experts de schade bewust te laag inschatten.                                                                                                                                                                           "Schade-experts dansen naar de pijpen van de verzekeraars".

Die beschuldiging doet een aantal contra-expertisebureaus in gesprekken met het Algemeen Dagblad. Volgens de branchegenoten zijn het vooral de grote inboedel- en opstalverzekeraars Achmea, Nationale Nederlanden, Reaal, ASR en Delta Lloyd die hun klanten stelselmatig benadelen bij grote schades. De contra-experts trekken aan de bel omdat verzekeringsmaatschappijen zich met het jaar harder zouden opstellen tegen klanten die het oordeel van de verzekeraar in twijfel trekken. Verzekerden die contra-expertise willen, worden geintimideerd en krijgen te horen dat zij een lagere of helemaal geen uitkering krijgen. Clienten worden daarnaast zelden gewezen op hun wettelijk recht op een door de verzekeraar vergoed tegenonderzoek.

Volgens Jeroen Bolier, eigenaar van SchadeKing Nederland en Contraschade-expertise bv worden de rechten van verzekerden met voeten getreden. Hij baseert zich op tientalllen dossiers van ontevreden polishouders die zijn helpdesk alleen al het afgelopen jaar onder ogen kreeg. "Het is steeds hetzelfde liedje. De expert rapporteert ten nadele van de verzekerde en ten gunste van zijn opdrachtgever, de verzekeringsmaatschappij. Na het inschakelen van een contra-expert - als het zover al komt  rolt er steevast een hoger bedrag uit. En dan heb je het niet over tientjes. Bij een grote schade gaat het om duizenden euro's en meer".

Bolier krijgt bijval van schadejurist Eric Horssius uit Bilthoven. Groet schade-expertisebureaus als CED en Dekra dansen volgens Horssius naar de pijpen van de machtige verzekeringsmaatschappijen. "het is een pervers systeem. Want ga je een volgens groot contract op het spel zetten door ruimhartig te beoordelen en toe te kennen? Nee dus. Voor jouw bureau tien andere. Niet de expert bepaalt de hoogte van de schades, maar de verzekeraar.Het is belangenverstrengeling tot en met"zegt hij. De verzekeringsbranche voelt zich geenzins aangesproken door de kritiek van de contra-experts. Dat er willens en wetens te laag zou worden getaxeerd, is volgens de Bond van Verzekeraars een grove belediging. "De contrabranche kan beter naar zichzelf kijken', reageert woordvoerder Rudi Buis namens de verzekeringsmaatschappijen. "Met een paar miljoen schade-afhandelingen per jaar komt het voor dat er na tussenkomst van een contra-expert een hogere vergoeding volgt. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Het is beslist geen beleid om opzettelijk laag in te zetten met de taxaties. Dit is zeer goedkope kritiek."

Ook het verwijt dat de schadetaxateurs omwille van vette contracten naar de pijpen van de verzekeraars dansen, werpt de Bond verre van zich. "Verzekeraars werken inderdaad samen met schadebureaus. Maar als je weet dat klanttevredenheid bij verzekeringsmaatschappijen voorop staat, dan weet je ook dat te lage taxaties en de klachten die dat geeft, averechts zouden werken. Het is dus gewoon niet waar.

Het steekt de contra-experts daarnaast dat een verzekerde bij het opnemen van een schade zelden wordt gewezen op het recht van een betaald tegenonderzoek. Het is wettelijk geregeld en het staat bij iedereen in de polis, maar ze vertikken het de klant er over te informeren.  "Zelfs een organisatie als Salvage, dat de eerste nood lenigt van bewoners na een brand zit volgens Bolier in de zak van de verzekeringsmaatschappijen. "In de folder die Salvage achterlaat bij gedupeerden staat dat ze voor contra-expertise eerst hun verzekeraar moeten raadplegen. Dat slaat nergens op, want er is geen verzekeraar die het ze zal aanraden". wordt door verzekeraars gebruikt

Het Nivre keurmerk voor schade-experts wordt door verzekeraars gebruikt om de contra-experts buitenspel te zetten, zeggen Bolier en Horssius. "Wie zich aansluit is de klos, omdat de gedragsregels voorschrijven dat de leden elkaars werk, de schadetaxaties dus, niet in twijfel mogen trekken. Logisch dat we ons daar niet bij aansluiten. Dat is immers ons werk.. De verzekeraars vertalen deze weigering echter in onbetrouwbaarheid. Achmea heeft zelfs in de voorwaarden staan dat ze alleen met Nivre experts en Nivre contra-experts werk".

Contra-experts zonder Nivre-certificaat rekenen volgens Buis van het Verbond van Verzekeraars vaak te hoge kosten. Ze doen ook aan ambulance-chasing, ziekenwagens achterna rijden om aan klanten te komen, aldus de woordvoerder. "Wij willen klanten waarschuwen voor de contra-branche. Ga na of zo iemand wel echt in jouw belang handelt en niet in dat van zijn eigen portemonnee".

Anton Rietveld, contra-expert en in 2010 oprichter van het landelijk platform Verzekeringsklachten.nl beaamt de onwrikbare opstelling van verzekeraars. Hij heeft stapels dossiers liggen van benadeelde particulieren. "Het is er niet beter op geworden.Dat kan ik zien aan de aard van de klachten die binnen komen. Het wordt hard gespeeld als het zo uitkomt, heel hard zelfs".

 

Onze ervaring

 

Het is ook onze ervaring dat verzekeraars liever willen dat er geen contra-expert wordt ingeschakeld en de experts vriendelijk doch dwingend verzoeken vooral de inschakeling van een contra-expert te ontmoedigen met veelal intimiderende teksten of het volledig negeren van de gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars die aangeven dat een klant op het recht van contra-expertise perse gewezen moet worden.

Hoe betrouwbaar is nu eigenlijk de verzekeraar en diens expert.

 

Wij hebben in de loop van de jaren een aanzienlijke hoeveelheid contra-expertises uitgevoerd waarbij grote verschillen naar boven kwamen in het uiteindelijk uitgekeerde schadebedrag na onze bemoeienis als zonder inschakeling van ons.

Vanuit onze eigen informatie en ervaring blijkt het dat 90% van de schadeclaims te laag worden getaxeerd en dat een gemiddelde schadeuitkering slechts 40% bedraagt van het in eerste instantie geclaimde bedrag.

 

Een aantal voorbeelden uit onze praktijk wordt hieronder weergegeven:

Waterschade

Claim 5000 euro.       Schadetaxatie expert van maatschappij   250 euro        Uiteindelijk schadebedrag 13.500 euro

Waterschade

Claim onbekend         Schadetaxatie expert van maatschappij 20.000 euro    Uiteindelijk schadebedrag 78.000 euro

Brandschade

Claim 38.000               Schadetaxatie expert van maatschappij  17.500 euro    Uiteindelijk schadebedrag 36.000 euro

Inbraakschade

Claim 4800 euro         Schadetaxatie expert van de maatschappij 1000 euro    Uiteindelijk schadebedrag 4400 euro

 

Daarnaast is het ook zo dat wij nog veel voorbeelden hebben waar de expert, nota benen een Nivre-expert een negatief rapport heeft opgemaakt en de verzekeraar de schade volledig afwees, doch na onze bemoeienis er wel degelijk werd uitbetaald.

 

De kosten: Voor de particulier verzekerde helemaal niets, nada, niente. De klant heeft van ons nooit een nota ontvangen.

 

 

 

Voorbeeld van een brandschade.

 

Bij een uitslaande brand in een schuur is kort nadien een expert van Dekra ter plaatse geweest en heeft een schade vastgesteld van circa 25.000 Euro. Dit bedrag was volgens de expert van Dekra voldoende voor de schade aan de totaal verbrande inboedel en voor de herbouw van de stenen schuur. Gelukkig heeft de assurantietussenpersoon ons  112contra.nl gevraagd. Uiteindelijk is de schade afgewikkeld voor een bedrag van bijna 60.000 euro.

 

Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van een Contraexpert van 112contra.nl

Wij staan u bij met de afwikkeling van uw schade zonder dat het u iets kost.

 

Bel ons op ons alarmnummer:  06 - 51 41 83 21  of mail naar: schade@112contra.nl