Onterecht beschuldigd van Fraude

Onterecht beschuldigd van fraude

Dit overkwam een jong stel, beide nog studerend toen zij op vakantie waren naar de VS. Een onbekende had zich toegang verschaft tot de woning middels het forceren van een ruit naast de voordeur van hun appartement. Er was voor ruim 15.000 Euro aan spullen ontvreemd. Een familielid had de verzekeraar al geinformeerd en biij terugkomst in Nederland heeft de de verzekeraar ABN Amro Verzekeringen een expert van CED gevraagd de schade op te nemen. Naast de schadeopname van inderdaad 15.000 Euro meldde de expert dat het onmogelijk was voor een inbreker om de woning te kunnen binnendringen en gaf daarbij ook aan dat het glas wat gebroken was buiten lag in plaats van binnen. Door deze melding heeft de verzekeraar daarnaast een onderzoeksbureau ingeschakeld die nagenoeg op gelijke wijze de verzekerde beschuldigde van fraude door de inbraak in scene te hebben gezet. ABN Amro op haar beurt weigerde schadevergoeding uit te betalen en vorderde eveneens de kosten van het onderzoek. Daarnaast werden verzekerde in diverse bestanden opgenomen en werd de verzekering per direct opgezegd.

Verzekerde heeft ons gevraagd naar de mogelijkheden om deze kwestie voor hun op te lossen. In het bijzijn van onder andere de rechter, griffier, drie mensen van ABN Amro, twee advocaten en een glaszetter heeft een expert van 112contra.nl de inbraak nagespeeld. Door eenvoudig het glas weg te trekken in plaats van in te slaan wat bovendien minder geluid maakte is eenzelfde gat in het glas ontstaan als bij de originele inbraak en de expert kon eenvoudig door het gat binnenkomen.

De rechter op zijn beurt heeft aan de eisen van ABN Amro geen gehoor gegeven en heet ABN Amro veroordeeld om de schade en de bijkomende proceskosten volledig aan verzekerde betaalbaar te stellen en de signaleringen op diverse lijsten met onmiddelijke ingang te verwijderen.

Het totaal van de schade was dus niet 15.000 euro maar bijna het dubbele waaronder de kosten van 112contra.nl

 

 

Wordt u ook onterecht beschuldigd van Fraude?

Neem dan contact op met 06 - 51 41 83 21 of mail naar garantexpertise@live.nl