Contra-Expertise voor VvE

Contra-Expertise voor VvE is noodzakelijk daar het niet alleen gaat om het gebouw maar om het belang van alle appartementseigenaars

De contra-expert is geen aparte soort expert. In principe is het gewoon een deskundige op het vakgebied van de schade, net zoals de expert welke in de eerste plaats werd ingeschakeld door de verzekeraar.Omdat hij echter niet als eerste werd benoemd en tegenover de expert van de verzekeringsmaatschappij staat is de naamgeving anders.

 

Verzekeraars stuiten op steeds meer weerstand van consumenten bij de afwijzing van een schadeclaim. verzekerden kunnen gebruik maken van een schade-expert veelal op kosten van de verzekering zelf. Veel verzekerden weten dat niet en laten het er bij zitten als de expert van de verzekeraar aangeeft dat er geen recht op schadevergoeding is.

 

Waarom de Contra-Expert?

Een Contra-Expert kan en zal de gedupeerde partij bijstaan in de schadeafwikkeling met de maatschappij-expert. dit behelst niet alleen het financiele deel van de schadevaststelling maar zeker ook het praktische deel, waarin onderhandelingen met diverse herstelpartners, zoals reconditioneringsbedrijven en aannemers, dienen te worden gevoerd.

De eigen deskundige staat gelijk aan de maatschappij-expert wat betreft verzekeringskennis, onderhandelingstechnieken en expertise in het vaststellen van de daadwerkelijk aanwezige schade.

 

Voor een tussenpersoon en makelaar is het inschakelen van een contra-expert een extra dienstverlening naar de klant, aangezien de contra-expert de klant zal ontzorgen in werkzaamheden en verregaande onderhandelingen met de maatschappij expert. De contra-expert zal een aanzienlijke "toegevoegde waarde" zijn in het schadetraject. Vanuit de zorgplicht van het assurantie-intermediair maar ook vanuit de VvE-beheerder dient in ieder geval gewezen te worden op de mogelijkheid een contra-expert in te schakelen.

 

Voordelen inschakelen Contra-Expertise

 

- Ontzorgen van de klant (schouderfunctie)

- Komt op voor de belangen van de klant

- Kan op gelijk niveau met de maatschappij-expert communiceren over de omvang van de schaden en de financiele afwikkeling hiervan

- Heeft voldoende verzekerings- en poliskennis om de klant te kunnen wijzen op diverse extra's zoals huurderving, extra kosten,tijdelijk verblijf elders. of bijvoorbeeld wanneer er een probleem zich kan voordoen m.b.t. de verzekerde som. In voorkomende gevallen kan de contra-expert in samenspraak met de eerste expert de mogelijkheid van verbrugging worden besproken.

- Betrekt de diverse (herstellende) partijen bij de schadeafhandeling, zoals aannemers, sloopbedrijven, hertselbedrijven, reconditioneringsbedrijven etc. Ook de coordinatie hiervan zal de contra-expert geheel op zich nemen.

- Is ter zake deskundig op verzekerings- en schaderegelingsbeleid.

- Heeft inlevingsvermogen

- Weet een goede samenspraak tussen de opstalexpert en wellicht verschillende inboedelexperts te realiseren. Immers bij een relatief grotere schade waarbij verschillende appartementen beschadigd zijn, zullen ook de verschillende bewoners op verschillende plaatsen voor hun inboedel verzekerd zijn.

 

De kosten van de eigen deskundige worden veelal door de verzekeraar vergoed, aangezien het inschakelen van een contra-expert een in de polisvoorwaarden geregeld recht is. Daarnaast heeft een ieder in Nederland het recht zich te laten bijstaan door een eigen deskundige. Voor particulieren is dat altijd voor rekening van de verzekeraar.

In sommige gevallen kan een deel van de kosten voor de eigen deskundige worden neergelegd bij de gedupeerde. Deze situaties betreffen;

- Niet verzekerd zijn tegen een bepaald evenement.

- Onderverzekerd zijn.

- Fraude door verzekeringnemer

Bij het niet verzekerd zijn en bij onderverzekering zal al bij het eerste contact de eventuele gevolgen duidelijk worden gemaakt.

Bij fraude door verzekeringnemer zal de contra-expert van 112contra.nl geen medewerking verlenen.

 

Bent u bewoner en/of bestuurslid van een appartementengebouw en heeft u schade door brand, water, bliksem, inbraak of storm, schakel ons dan in.

U zult er beslist geen spijt van krijgen.

 

Ons motto luidt:

Wij doen wat anderen beloven