Alles over Contraexpertise

Alle Bijzonderheden over Contraexpertise

Wat is een Contraexpert?

Een Contraexpert is een door u als gedupeerde verzekerde benoemde deskundige die uw belangen behartigt als er schade is ontstaan door brand, water, bliksem maar ook door inbraak en storm.

Het schadebedrag wordt in eerste instantie vastgesteld door een expert van uw verzekeringsmaatschappij. Deze persoon is zeer ervaren met het schaderegelingsproces en is goed op de hoogte van de zgn kleine lettertjes in de polis. U heeft daarom een grote achterstand.

U weet niet precies waar u recht op hebt en u kunt de expert nauwelijks controleren of zijn oordeel aanvechten. Wij van 112contra.nl als uw eigen deskundige of expert namens verzekerde kunnen dat wel. Wij zullen onze uiterste best doen en uitsluitend uw belangen behartigen.

Contraexpertise is een verwarrende naam. Een Contraexpert is nergens tegen. Wij zijn juist voor een actieve aanpak en zijn er juist voor u. Positief en Proactief.

Een Contraexpertise in geval van schade door brand, water of inbraak moet u niet zien als een motie van wantrouwen richting uw verzekeraar of een tegenexpertise, maar als een extra bijstand en belangenbehartiging van het begin tot het eind in de schaderegeling voor u als gedupeerde verzekerde.

 

Wanneer schakelt u een Contraexpert van 112contra.nl in?

De inschakeling van een Contraexpert van112contra.nl heeft de meest toegevoegde waarde voor u als verzekerde op het moment dat de Contraexpert vanaf het eerste ogenblik wordt ingeschakeld en u kan bijstaan. Tijdens de gehele schaderegeling moeten beslissingen worden genomen. Maar vooral in het begin worden zeer veel en belangrijke beslissingen genomen en keuzes gemaakt. Dan is het heel belangrijk om te weten wat de eventuele alternatieven zijn en wat de eventuele gevolgen zijn voor de verdere procedure en de uiteindelijke schadeuitkering.

Als het een bedrijfsmatige schade betreft dan bestaat er een grote kans dat er sprake is van een omzetschade of bedrijfsschade. Zeker dan is er snelheid geboden om deze omzetschade zoveel mogelijk te beperken en samen met een gespecialiseerde Contraexpert van 112contra.nl een plan van aanpak te maken.

Uw bedrijf moet tenslotte weer zo snel mogelijk actief zijn en uw omzet moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

 

SCHAKEL ONS ZO SNEL MOGELIJK IN
WIJ ZIJN DIRECT TE BEREIKEN OP ONS ALARMNUMMER 085 -0605112 of mail naar Schade@112contra.nl

 

 

 

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN