Expertise, Contraexpertise en prijsafspraken

Prijsafspraken leggen druk op Expertise

02-03-2005 Assurantiemagazine Nieuwsdienst

 

Schadebehandelaar Schadehulp beschuldigt verzekeraars ervan prijsafspraken te maken

'met enkele grote expertisebureaus".

Volgens Schadehulp zijn de prijzen die expertisebureaus mogen rekenen voor een expertisebezoek "extreem laag"en worden de bureaus vaak gedwongen om een expertise binnen een half uur af te handelen. De prijsafspraken ("zogenaamde tenders") zijn volgens Schadehulp des te kwalijker in de wetenschap dat dezelfde verzekeraars aandeelhouder zijn van een groot expertisebureau (CED).

"De expertisebranche staat hierdoor enorm onder druk. Onafhankelijke veelal kleinere expertisebureaus houden het hoofd bijna niet boven water, terwijl de grotere bureaus het werk amper aankunnen", aldus Schadehulp.

Verder worden volgens Schadehulp verzekerden door de prijsafspraken stelselmatig benadeeld. "Doordat op een dag twaalf tot veertien ingeplande afspraken moeten worden gehaald neemt de onjuiste vaststelling van schadeoorzaken en schadebedragen toe". Schadehulp claimt 20% meer klachten te krijgen van verzekerden waar een expert van een dergelijk bureau is geweest. "Hierdoor neemt het aantal Contraexpertises enorm toe.

 

 

SCHAKEL ONS ZO SNEL MOGELIJK IN

WIJ ZIJN DIRECT TE BEREIKEN OP ONS ALARMNUMMER 085 -0605112 of mail naar schade@112contra.nl

 

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN