Contraexpertise met Garantie

Contraexpertise met Garantie

De onafhankelijkheid

Wellicht het belangrijkste en daarom ook het eerst behandelde punt.

Wij zijn een financieel volledig onafhankelijke organisatie en hebben geen enkele band met verzekeringsmaatschappijen of assurantietussenpersonen die in handen zijn van verzekeraars.

Wij zijn volledig transparant.

GarantExpertise voert geen enkele expertise uit voor verzekeraars. Het is niet goed als je bij de ene schade de opdracht van een de verzekeraar krijgt aangeleverd en bij een volgende opdracht ben je juist de Contraexpert.

Wij hebben geen taxatieafdeling. Veel expertisebureaus voeren ook taxaties uit en zo zou een eventuele fout door de taxatieafdeling gemaakt door de expertiseafdeling worden weggewerkt. De slager keurt daarbij zijn eigen vlees. Omdat taxaties in veel gevallen door verzekeraars en hun intermediair wordt aangevraagd zou er een mogelijke belangenverstrengeling kunnen plaatsvinden. Wij garanderen niet voor verzekeraars te werken en uitsluitend voor de belangen van de verzekerde/gedupeerde op te komen.

 

De deskundigheid

Wij garanderen deskundig te zijn met de Contraexpertise van particulieren en bedrijfsmatige polissen.

Wij hebben medewerkers / Contraexperts die in verschillende bedrijfsbranches zijn gespecialiseerd.

Onze Contraexperts zijn allen HBO-en/of academisch geschoold. Zij hebben ieder hun eigen specialisme maar zijn ook generalist.

Wij hanteren de gedragscode van het NIVRE.

Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de beroepsuitoefening van experts op het terrein van schadevaststelling. Wij zijn overigens geel lid meer van het NIVRE daar bijna alleen experts van maatschappijen de leden zijn.

 

Transparantie

112contra.nl  is het meest transparante Contraexpertisebureau van Nederland. Wij streven er naar om u tijdig en zo volledig mogelijk in te lichten over de gang van zaken en over de regeling.

Alles wordt vanaf het eerste contact met u luid en duidelijk uitgelegd en aan u vastgelegd. Geen verrassingen of nota's achteraf.

Vanaf het eerste moment zullen wij u uitleggen op welke wijze er gehandeld wordt. Wij bevestigen eea aan u. In de loop van het regelingsproces zult u met andere zaken te maken krijgen en zullen wij u hierover eveneens mondeling en schriftelijk informeren.

Tijdens het gehele proces blijven wij u op de hoogte houden en na afwikkeling van de schade willen wij u graag nog eens ontmoeten en van u te mogen vernemen hoe u onze werkwijze heeft ervaren.

 

De kosten

Wij garanderen geen kosten in rekening te brengen bij de verzekerde/gedupeerde. Al onze kosten zijn in de polis en in de wet omschreven en worden bij de verzekeraar in rekening gebracht. Enige uitleg hierover treft u aan onder aanvullende info.

Uiteraard zijn wij wel vrij om bij een niet haalbare zaak (een duidelijke afwijzing door de maatschappij) deze zaak niet op te pakken en geen Contraexpertise uit te voeren.

Indien wel kosten in rekening gebracht moeten worden, informeren wij de verzekerde/gedupeerde en diens assurantietussenpersoon vooraf, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Ons werkterrein

112contra.nl werkt landelijk. Dus niet alleen in de Randstad, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en bij Delfzijl willen wij uw schade behandelen.

 

 

 

SCHAKEL ONS ZO SNEL MOGELIJK IN

WIJ ZIJN DIRECT TE BEREIKEN OP ONS ALARMNUMMER 085 - 0605112 of mail naar schade@112contra.nl

 

 

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN