Contraexpertise wat is het

Contraexpertise, wat is het?

Contraexpertise (www.112contra.nl) is voor veel mensen nog een onbekend terrein, terwijl de klanten die Contraexpertise van 112contra.nl hebben ervaren en ingezet het juist adviseren. De Contraexpert van 112contra.nl lost alle problemen omtrent schade voor u op.  Als u bij brandschade, waterschade of inbraakschade de verzekeringsmaatschappij inzet heeft u een second opinion nodig, zodat u de juiste schadevergoeding en schadeherstel ontvangt. Indien u verzekerd bent heeft u wettelijk recht op een tegenonderzoek door een Contraexpert. Dit is wettelijk bepaald aangezien de expert van de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon in de meeste situaties de belangen van de verzekeringsmaatschappij behartigt en niet die van u. Veel mensen vertrouwen op hun eigen verzekeringsmaatschappij, terwijl in de praktijk blijkt dat wij bij meer dan 90% van onze klanten een hogere schadevergoeding en herstel realiseren dan de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie voorstelt. Vaak is het een kwestie van doen om uw eigen expert van 112contra.nl direct in te zetten en u vrijblijvend te laten bezoeken. Wij worden met regelmaat later benaderd door gedupeerden die het oneens zijn met het voorstel van de verzekeraar, waardoor dit nadelige gevolgen heeft voor de schadeuitkering. Contraexpertise door 112contra.nl is eenvoudig en snel in te zetten, zonder dat u extra gedupeerd wordt door uw verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars weten dat klanten ons inzetten en zijn ook op de hoogte van de vervolgprocedure na inzet van een Contraexpert.

Onze inzet betekent u geheel ontzorgen en het geven van onafhankelijk, betrouwbaar en professionele gedegen advies. U ontzorgen doen wij graag, want voor u als gedupeerde kan een brand-, water-, of inbraakschade een behoorlijke emotionele impact hebben, waardoor het lastig is om de juiste beslissingen te nemen en te verdiepen in uw rechten en mogelijkheden. Een schade=expert die u ondersteunt door met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan is belangrijk, ook bij relatief kleine schades, want hij heeft de kennis en expertise van de complexe materie omtrent verzekeringen. Polisvoorwaarden zijn vaak onduidelijk omschreven, waardoor deze op verschillende wijze te interpreteren zijn. De Contraexpert van 112contra.nl weet exact waar u recht op heeft, welke plichten de verzekeraar heeft naar u en zal het maximale voor u trachten te realiseren. in de praktijk blijkt dat er regelmatig  grote verschillen zijn tussen het voorstel van de  verzekeraar en de Contraexpert van 112contra.nl. De Contraexpert houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en u beslist of u akkoord gaat over de vergoeding en het herstel. Hierdoor houdt u de regie met ondersteuning van een kosteloze professional, want als de verzekering de schade aan roerend en/of onroerend goed erkent dan is het inschakelen van onze expert voor u kosteloos. Wij kunnen onze Contraexpertise voor u gratis inzetten, omdat wij onze kosten declareren bij uw verzekering. Deze kosten worden niet verwerkt in de vergoeding waar u recht op heeft, zodat u de volledige vergoeding en herstel ontvangt. De expert kan u ook voorzien van adviezen op het gebied van herstel.

Ten onrechte gaat u ervan uit dat de schade klein is. In veel gevallen zijn wij ook bij kleinere schades in te schakelen en zijn de resultaten veel groter als u zou verwachten.

 

Voorbeeld Kleine Schade

Een waterschade heeft de complete verzameling stripboeken ernstig beschadigd. Het ging om een 5000 stripboeken.

Verzekerde claimde een bedrag van 5000 Euro hetgeen ons in eerste instantie niet onredelijk over kwam. De expert van DEKRA  wilde de zaak afwerken op 250 Euro. Ondanks dat verzekerde het er niet mee eens was heeft deze expert gerapporteerd dat verzekerde akkoord gegaan was met 250 Euro.  Na enige tijd werden wij benaderd en hebben na enige discussie de schade afgehandeld voor ruim 13.500 Euro. Zowel verzekerde als de expert zaten dus met hun claim en schadevaststelling veel te laag.

Het is dus te verwachten dat iedere expert van de maatschappij een veel te laag schadebedrag vast stelt  en er mee weg komt met u als gedupeerde.

 

Wacht niet te lang, maar schakel een Contraexpert van 112contra.nl zo snel mogelijk in.

 

Bel met ons alarmnummer  085-0605112 of mail naar   schade@112contra.nl

Wij doen wat anderen beloven