Contraexperts zijn Onafhankelijk en Transparant

Hoe Transparant en Onafhankelijk is het expertisebureau?

Transparantie en Onafhankelijkheid zijn de sleutelwoorden bij de inschakeling van een expertisebureau

 

Als u schade meldt bij uw verzekeraar zullen zij in veel gevallen een expertisebureau inschakelen waar zij goede ervaringen mee hebben en waarmee zij afspraken gemaakt hebben.

Wij kunnen daarnaast expertisebureaus verdelen in de soort expertise die zij hebben. U moet dan denken aan expertisebureaus die gespecialiseerd zijn in voertuigen, vaartuigen, landbouwgewassen en vee, maar ook letselexperts en brandexperts.

Wij zijn gespecialiseerd in de branche brand en beperken ons ook tot schades in en rond het huis of bedrijf.

 

Dan zijn er binnen de branche Brand uiteraard een aantal bureaus die volledig en uitsluitend eigendom zijn van een verzekeraar en die in veel gevallen dan ook de naam van die verzekeraar voeren. 

Hierbij moet u denken aan                           Achmea Schadeservice

                                                              Generali Expertise

                                                              Unive Schaderegelaars

 

Dan zijn er bureaus waarvan de aandeelhouders verschillende verzekeraars zijn

Dat zijn grote bureaus als                            CED Group

 

Bureaus die financieel onafhankelijk zijn maar uitsluitend opdrachten ontvangen van verzekeraars

Een heel groot bureau is dan bijvoorbeeld      Dekra

 

Dan een hele grote groep expertisebureaus die van twee walletjes eten, met andere woorden die opdrachten ontvangen van zowel verzekeraars als die zich als onafhankelijk voordoen en ook als contraexpert werken. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Het ene moment ontvangen zij  een opdracht van de verzekeraar en in een ander geval werken zij juist tegen deze verzekeraar.

Dit zijn er teveel om op te noemen.

 

Contraexpertisebureaus die naast Contraexpertise ook Taxatiewerk verrichten.

 

Contraexpertisebureaus die uitsluitend werkzaam zijn als contraexpertisebureau maar echter een gepeperde nota overleggen aan de verzekerde en met een vork schrijven. Zij declareren ook kosten bij de verzekeraar. 

 

Contraexpertisebureau die volledig kosteloos werkt voor u als gedupeerde is uitsluitend 112contra.nl

 

 

SCHAKEL ONS TIJDIG IN

WIJ ZIJN DIRECT TE BEREIKEN OP ONS ALARMNUMMER   085-0605112 of mail naar schade@112contra.nl

 

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN