Schade-Expertise Kwaliteit in gedrang

NBVA onderzoek: Kwaliteit Schade-Expertise in gedrang

Kwaliteit Schade-Expertise in gedrang

Door tijdsdruk en kostenefficientie komt de kwaliteit van schaderegeling bij experts steeds meer in het gedrang, concludeert de NBVA uit een onderzoek naar aanleiding van klachten van leden. Die vinden dat experts steeds meer autoritair, bureaucratisch, en onpersoonlijk; "Waar vroeger gekeken werd of er dekking bestond voor de schade, lijkt nu meer gezocht te worden of de schade afgewezen worden". Tussenpersonen die zelf een actieve rol hebben bij de schadeafwikkeling, blijken de kwaliteit van de expertise hoger te beoordelen.

De NBVA maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in het expertise -vak, met name op het vlak van de particuliere schadeverzekeringen. Het uitbesteden van de schadevaststelling door verzekeraars zou volgens een aantal kleden ten koste gaan van de kwaliteit,. "Gevoegd bij de sterke terugloop van het aantal onafhankelijke experts beoordeelt de NBVA deze ontwikkeling als zorgelijk".

 

Autoritair

Een verklaring voor dit gevarieerde beeld zou kunnen zijn dat de kwaliteit van de experts zeer divers is volgens veel leden. Ook beoordelen kantoren die zelf een actieve rol spelen, de kwaliteit van de expertise hoger dan kantoren die de schadeafwikkeling aan maatschappijen overlaten of uitbesteden. de door tussenpersonen zelf ingeschakelde onafhankelijke (Contra-) Experts krijgen de hoogste waardering, gevolgd door de experts die rechtstreeks in dienst zijn van verzekeraars. Ook verschilt de kwaliteit van de expertise per verzekeraar.

De externe experts van verzekeraars komen het slechts uit de bus. Meerdere kantoren merken daarover op dat zij  een autoritaire houding aannemen, bureaucratisch te werk gaan en weinig aandacht hebben voor de persoonlijke kant van de schade. Een aantal vindt het merkbaar dat deze experts onder grote tijdsdruk staan, te snel moeten werken en daardoor in veel gevallen onzorgvuldig te werk gaan. "Waar vroeger gekeken wordt of er dekking bestond voor de schade, lijkt het er nu meer op dat er gezocht wordt of de schade (deels) afgewezen kan worden", aldus een van de reacties.

 

CED

Een toenemend deel van de aanbieders brengt de schaderegeling onder bij CED. De NBVA zietr deze concentratie met lede ogen aan.  Dit bedrijf heeft helaas meer aandacht voor processen, efficiency en kostenbeperking dan aandacht voor de klant en de kwaliteit van de schaderegeling.

Dit wordt uiteraard niet door mensen bij CED herkent. Het zou volgens CED beter zijn als de tussenpersonen meer aandacht zouden besteden aan de schadeafhandeling. Zo zou bij een schade aan woning of inboedel een tussenpersoon een aanzienlijke toegevoegde waarde geven aan zijn bestaan. Uiteraard zou inschakeling van een Contra-Expert ook een toegevoegde waarde geven. De tussenpersoon voorkomt hiermee dat er sprake zou kunnen zijn van een onterechte afwijzing en een verzekerde ontvangt het schadebedrag wat redelijk is.

 

"UITBESTEDING EXPERTISE WERKT SLORDIGHEDEN IN DE HAND".

"De ontwikkeling dat de expert onder grote tijdsdruk staat, te snel moet werken en daardoor in veel gevallen onzorgvuldig te werk moet gaan, zal doorzetten, ....(....) de goedkope inkooptruc van verzekeraars om experts af te rekenen op een vaste prijs per expertise en daarbij 'de markt zijn werk te laten doen' is daar rechtstreeks debet aan".

21% van de kantoren was van oordeel dat de schade-expertise over de afgelopen 5 jaar is verslechterd. Dit is geheel in lijn met de ervaring dat het aantal klachten bij de verschillende Klachten en Geschillencommissies en het Kifid schrikbarend blijft toenemen. We kunnen eenvoudig concluderen dat de prijs die een expertise thans mag kosten onder het niveau is gekomen dat vereist is voor een fatsoenlijke uitvoering van de opdracht.

 

 

Verzekeraars die besluiten tot uitbesteding van de eigen expertisedienst zijn verkeerd bezig. Ze weten uit eigen ervaring wat zo'n dienst in werkelijkheid  kost, maar ze willen er louter en alleen vanaf om kosten te besparen. 

Het bureau wat de activiteit van expertise overneemt zal fors moeten snijden in kwaliteit en tijd.

 

Geen tijd gegund

Expertise gaat over het helpen de schade te beperken en deze zo vast te stellen dat verzekerde de uitkering krijgt waar hij recht op heeft, Niet meer en niet minder. De expert die dan de moeite neemt uit te leggen hoe dat in elkaar zit, zal nooit met een ontevreden verzekerde te maken krijgen.  Maar voor zo'n optreden en het verkrijgen van vertrouwen wordt de expert in het zogenaamde bulksegment de tijd niet meer gegund.

 

 

Wacht niet met het melden van uw schade

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP MET GARANTEXPERTISE > ALARMNUMMER   06 - 51 41 83 21

 

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN