Stichting Salvage en Contraexpertise

Stichting Salvage en Contraexpertise

Dienstverlening namens Brandverzekeraars

Jaarlijks woeden in Nederland duizenden branden die voor veel leed zorgen en voor honderden miljoenen euro's schade veroorzaken. Vaak is de ontreddering tijdens en na de brand groot, vooral als er slachtoffers en gewonden zijn. Veruit de meeste branden vinden s'nachts plaats en betreffen particuliere woningen. Als het verlies totaal is, bezitten mensen alleen nog de kleding die ze op dat moment dragen.Waar moeten ze heen? Wie ontfermt zich over hen? Wie zorgt ervoor dat er wordt gered wat er nog te redden valt?

Zeker bij een brand in een bedrijf is er naast persoonlijk leed ook economische schade. Stilstand kost geld- langdurige stilstand kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Ook dan is er alle reden voor een snelle hulpverlening.

Stichting Salvage heeft drie doelstellingen:

* Directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens brandverzekeraars;

* Schadebeperking bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades;

* Zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars.

Om deze doelstellingen te realiseren is een landelijk netwerk van salvagecoordinatoren opgezet. Zij kunnen overal in Nederland na een brand snel en direct hulp bieden. De brandweer bepaalt bij welke branden zo snel mogelijk een salvagecoordinator ter plaatse  moet zijn.

 

Maar wat nu als het geen brandschade betreft maar een aanzienlijke waterschade?

En wat gebeurt er als de salvagecoordinator weg is?

 

Schakel dan zelf een Contraexpert is.

Een Contraexpert van 112contra.nl staat u bij direct na het ontstaan van de schade tot na de afwikkeling

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Het kost u namelijk niets. Echt niets maar brengt u wel meer op.

De uitleg daarover wordt elders op deze website vermeld.

 

 

Bel voor een Contraexpert 06 - 51 41 83 21

112contra.nl

 

Wij doen wat anderen beloven