U hebt schade Wat nu

U hebt schade Wat nu


Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heb. Bij een forse brand of een grote waterschade komt er enorm veel op u af. Onze ervaring leert dat u op dat moment  vooral behoefte heeft aan adequate begeleiding en duidelijkheid. Wij omschrijven globaal hoe het schadeproces eruit ziet, welke partijen hierbij betrokken zijn en wat u van hen kunt verwachten.

 

Bij een schade bestaat het schadeproces veelal uit een vijftal fases:

 

1.   Fase van de calamiteit;

2.   Fase van melding;

3.   Fase van informatieverzameling;

4.   Fase van beoordeling en overleg;

5.   Fase van afwikkeling;

 

 

1. Fase van calamiteit.

De hulpdiensten (brandweer-politie) zullen al het nodige doen om de calamiteit te bestrijden. Afhankelijk van de situatie kan de bevelvoerder van de brandweer besluiten om  Salvage in te schakelen. De Stichting Salvage benoemt dan een salvage-coordinator. Deze zal eerste hulp bieden en proberen schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de eerste nacht wordt bijvoorbeeld geregeld dat u ergens kunt overnachten en/of de woning wordt afgedekt om weersinvloeden te voorkomen. Ook zal er een eerste globale schoonmaak worden uitgevoerd. De kosten hiervan komen in de regel voor uw verzekeraar en mocht er geen sprake zijn van een verzekering dan worden de kosten over alle verzekeraars verdeeld. Een salvage-coordinator is veelal een schade-expert namens verzekeraars en vaak wordt een expert van hetzelfde bureau ingeschakeld straks als expert namens verzekeraars. De salvage-coordinator zal veelal trachten een contraexpert af te wijzen.

In dit stadium moet u echter wel al  gaan denken om een contraexpert te gaan inschakelen. Juist in het begin van het schaderegelingsproces kan de contra-expert in samenspraak met u al juiste keuzes maken.

 

2. Fase van melding.

Aan de hand van de melding via uw assurantietussenpersoon of rechtstreeks bij uw maatschappij zal er een eerste beoordeling gemaakt worden op welke verzekering deze schade gedekt zou kunnen zijn. In het merendeel van de schadegevallen moet u daarnaast ook een schadeformulier invullen en insturen. Bij grote schades wordt er ook wel direct een expert benoemt door de verzekeraar en deze zal kort na het evenement contact met u opnemen.

Volledig onafhankelijk van uw maatschappij, tussenpersoon of expert heeft u het recht zelf een contraexpert te benoemen. We bemerken echter dat een schadevergoeding in 90% van de schadegevallen te laag wordt vastgesteld.

Dit is zeker het geval als het om een relatief kleine schade gaat (<10.000 euro). Bij grotere schade wordt in het algemeen wat meer tijd besteed doch ook daar bemerken wij grote verschillen. Kijk maar eens op onze schadevoorbeelden

 

3. Fase van informatieverzameling.

In deze fase worden de toedracht en de schadegrootte bepaald, waarbij u dan moet denken bij het achterhalen van de toedracht een eventueel technisch onderzoek en bij de schadegrootte kunt u denken aan het vergaren van hersteloffertes van aannemers, etcetera.

Het is zelfs al mogelijk dat reconditioneringsbedrijven in opdracht van u maar in ieder geval in overleg met de experts bijvoorbeeld al beginnen met het weghalen van goederen die of volledig verloren zijn gegaan of die voor herstel/schoonmaak vatbaar zijn.. Denk daarbij ook dat als er herstel aan de woning plaats moet gaan vinden de inboedel anders in de weg staat.

Tijdens deze periode zult u veelvuldig contact hebben met de experts . Indien wij als contraexpert zijn ingeschakeld zullen wij contact onderhouden met de expert. Indien noodzakelijk zal er bijvoorbeeld een voorschot aangevraagd worden

 

4. Fase van beoordeling en overleg.

Na de behandeling door de expert en de contraexpert waarbij zij gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen zal de dekking beoordeeld worden door de verzekeraar. Indien er nieuwe feiten naar voren zijn gekomen zal er eventueel worden overlegd met de experts en wordt de omvang van de schade definitief vastgesteld.

 

5. Fase van afwikkeling.

De gedekte en definitief vastgestelde schade wordt dan aan u uitgekeerd. Dit is echter afhankelijk van een aantal andere aspecten. Bij een grotere opstalschade zal er formeel overleg plaats moeten vinden met een hypotheekverstrekker of de schadepenningen daadwerkelijk aan u betaald mogen worden. Ook dienen de herstelwerkzaamheden uitgevoerd te zijn. (Eventueel worden de inmiddels gereed gekomen delen al uitbetaald bij wijze van voorschot) het is ook mogelijk dat een deel van de schade betaald moet gaan worden aan het herstelbedrijf voor de dor hun uitgevoerde werkzaamheden .Er dient dan wel vooraf afspraken over gemaakt te zijn en een akte van cessie moet er dan opgemaakt zijn.

 

Zo ziet u maar er komt veel op u af!

Laat u zich daardoor niet afschrikken.

WIJ DOEN WAT ANDEREN BELOVEN!!!!

 

Voor alle schades is het wel zo dat u altijd een beroep kunt doen op de kennis en kunde van 112contra.nl  Wacht daarom niet te lang om ons te benaderen voor hulp. Bel direct naar 085 -0605112 of mail naar schade@112contra.nl