Vereniging van Eigenaars en Brandschade

VvE en Brandschade

Schade aan het gebouw 

Volgens het modelreglement moet iedere VvE beschikken over een brand/opstalverzekering. De VvE bepaalt bij welke verzekeraar de verzekering wordt ondergebracht. Het bestuur heeft de taak de overeenkomst te sluiten.

 

Deze verzekering vergoedt schade door onder meer brand (inclusief ontploffing), storm, blikseminslag, water, inbraak, aanrijding, vandalisme en lucht en ruimtevaartuigen. ook de schade die het gevolg is van bluswerkzaamheden is verzekerd. De hoogte van de premie wordt bepaald door de vastgestelde herbouwwaarde van het appartementsgebouw. Verder schrijft het reglement voor dat het verzekerde bedrag van de opstalverzekering overeen moet komen met de herbouwkosten van het gebouw. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van onderverzekering.

 

Het is op zich geen eenvoudige zaak de herbouwkosten van een gebouw exact te berekenen. Verder wordt dat bedrag beinvloed door marktomstandigheden die regelmatig wijzigen. iedere appartementseigenaar heeft er belang bij dat het verzekerd bedrag op elk moment toereikend is voor het herstel of herbouw. Is dat namelijk niet het geval, dan moeten zij aan het tekort bijdragen in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschap. 

 

Als een privegedeelte niet voor "normale"bewoning gebruikt wordt, dan leidt dit tot een verhoging van de premie die voor rekening komt voor de betreffende eigenaar. Wijzigingen in of aan het appartement moeten daarom direct aan het bestuur worden gemeld. gebeurt dat niet, dan ontstaat het risico dat er sprake is van onderverzekering. De nalatige eigenaar moet dan bij schade het bedrag dat de verzekeraar daardoor in mindering brengt zelf bijpassen.

 

Het bestuur sluit de verzekeringen af op naam van de VvE. In de verzekering moet een speciale clausule worden opgenomen die de vereniging beschermt tegen de gevolgen van bepaalde handelingen van de individuele eigenaar.

 

Sommige verzekeraars maken voor de vaststelling van de feitelijke herbouwwaarde een afspraak met onafhankelijke taxatiebureaus. Deze bureaus taxeren een gebouw vaak voor een gereduceerde prijs. Met het vaststellen van de herbouwwaarde is de VvE veelal zes jaar lang gegarandeerd niet onderverzekerd.

 

Schade

Vaak gaat een verzekeraar na schade als volgt te werk: Er komt een expert die het bedrag van de schade vaststelt. Vervolgens wordt dat bedrag naar de bankrekening van de VvE overgemaakt. De VvE moet verder alle vervangingen en reparaties zelf regelen. Dat geeft een heleboel rompslomp en bovendien is het ook geen eenvoudige zaak bij complexe schade de werkzaamheden tegen de meest scherpe prijs te laten uitvoeren.

 

Verzekeraars kunnen dit werk uit handen nemen door "schadeherstel in natura" te bieden.Nadat een schade is gemeld, schakelt de verzekeraar een professional in. Die zorgt ervoor dat de schade wordt hersteld. de kosten hiervoor verrekent de verzekeraar rechtstreeks met de schadehersteller. Uiteraard gaat het om herstelkosten die door de VvE vooraf zijn gecontroleerd en zijn goedgekeurd. belangrijker echter is dat de vereniging nooit geconfronteerd wordt met reparatiekosten die hoger uitvallen dan het bedrag dat de vereniging krijgt uitgekeerd.

 

 

 

 

 

Veel appartementseigenaars brengen verbeteringen aan in hun appartement zoals een nieuwe keuken of badkamer. Zij doen dit voor eigen rekening en risico.een verzekeraar kan deze verbeteringen van appartementseigenaar op de opstalverzekering van de VvE meeverzekeren. Als de woningverbetering wordt "meegenomen" in de taxatie van het appartementsgebouw dan is deze verbetering automatisch meeverzekerd.

De brand/opstalverzekering bewijst niet alleen haar nut bij grote branden of andere grote calamiteiten. Circa 60% van de schadegevallen die geclaimd worden op de brand/opstalverzekering van een VvE zijn waterschaden en ongeveer 20% heeft te maken met inbraak of vandalisme.

 

Voorbeelden uit de praktijk

. Waterschade door een verstopping van de standleiding waardoor water vanuit het riool via het toilet een aanzienlijke hoeveelheid water en andere viezigheid schade veroorzaakt aan het gebouw maar ook aan de inboedel van de afzonderlijke bewoners.

. Rook en roetschade door een kleine brand in een appartement waardoor andere appartementen en de inboedels schade oplopen.

. Braakschade door inbraak in een appartement, waarbij deuren met geweld zijn opengebroken. Ook de vermissing van inboedelgoederen is schade aan de inboedelverzekering van de bewoner.

. Brandschade en rook en roetschade door vlam in de pan in een van de appartementen met schade aan gebouw en inboedel tot gevolg.

. Brand en waterschade door een onbekende oorzaak in een papiercontainer in de containerruimte van het gebouw. Door de brand is de sprinklerinstallatie in werking getreden.

. Waterschade in een appartement door losgeslagen verbindingen in de waterleiding

 

Is er in een VvE schade ontstaan wacht niet te lang maar schakel 112contra.nl direct in. Wij staan niet alleen het bestuur van de VvE bij maar ook de afzonderlijke bewoners voor de schade aan het gebouw en hun inboedel.

 

Wij doen wat anderen beloven