Schadevoorbeelden AON

Het betreft een WA schade waarbij wij in eerste aanleg de schade hebben vastgesteld en de tegenpartij aansprakelijk hebben gesteld. Na enige tijd worden wij benaderd door een expert van CED, die door AON is benoemd en na bijna drie maanden besprekingen te hebben gevoerd komen de experts tot de conclusie dat het door ons vastgestelde schadebedrag reeel is. Op zich is dat een normale zaak maar AON weigert nu de expertisekosten die wij namens de gedupeerde vorderen te betalen.

 

Vreemde zaak daar in het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat redelijke kosten ter vaststelling van de schade en verhaal van de schade door de aangesproken verzekeraar betaald moet worden.

Kennelijk hebben de medewerkers geen notie genomen van hetgeen er in de wet staat vermeld over deze kwestie. Zo zie je maar het zijn vakmensen bij verzekeraars. ?? Niet dus!!