Schadevoorbeeld Raetsheren van Orden

Voorbeeld 1

Betreft schade in een appartement verzekert via een VVE. Daarnaast is er ook inboedelschade.

De VVE heeft de opstalverzekering lopen bij Raetsheren van Orden. De inboedelverzekering van de bewoner loopt bij Delta Lloyd. een waterschade heeft grote gevolgen gehad voor zowel de inboedel als voor de opstal. In goed overleg met de expert van de inboedel en met de expert voor de VVE is de schade uiteindelijk afgewikkeld voor de inboedel voor een bedrag van ruim 23.000 euro en voor de VVE voor bijna 39.000 euro.

Het belang voor de verzekerde bewoner is zeer belangrijk terwijl de inboedel en de opstal beide elders verzekerd zijn.

Heeft u ook schade binnen uw VVE laat dan 112contra.nl als uw eigen deskundige de belangen van de bewoners behartigen.

Wacht niet te lang.