Schadevoorbeelden Reaal

Voorbeeld 1

Schimmelplekken in plafond en de vraag aan ons wat de oorzaak zou kunnen zijn bleken te zijn ontstaan als gevolg van een defecte afvoerleiding van de douche. Na de melding aan de verzekeraar heeft de expert van de verzekeraar gemeend dat de schade was ontstaan door een defecte kitrand van dezelfde douche en wilde geen schade opnemen.

Na overleg van foto's gemaakt door een lekdetectiebedrijf is alsnog besloten tot vergoeding van de geleden schade inclusief de kosten van het lekdetectiebedrijf en van ons.