Schadevoorbeelden Voogd en Voogd

Voorbeeld 1

Inbraakschade in Noord Holland. In eerste instantie is er door de expert een schade vastgesteld waar de verzekeraar heeft besloten slechts een deel betaalbaar te stellen. Slechts circa 1900 Euro heeft verzekerde ontvangen. na inschakeling van een Contra-Expert van 112contra.nl is de schadeuitkering bijna 4000 euro geworden.

De kosten voor verzekerde zijn nihil.

 

Zo ziet u dat bij een relatief kleine inbraakschade er wel degelijk een verschil is tussen de schadevaststelling van twee verschillende experts.

Bent u ook slachtoffer van een inbraak, schakel dan direct 112contra.nl in via email of via de telefoon 06 - 51 41 83 21


Voorbeeld 2

Betreft een WA schade.Expert is van mening dat een porseleinen groepje een waarde vertegenwoordigt van maximaal 2000 Euro. Na inschakeling van 112contra.nl door gedupeerde is de schade uiteindelijk afgewikkeld voor een bedrag van ruim 3500 Euro.

De kosten voor de gedupeerde zijn nihil.