Taxatie voor verzekeringsdoeleinden

 

Het belang van een deskundigentaxatie

 

Natuurlijk bent u goed verzekerd. Uw intermediair helpt u immers met de selectie van de verzekering die voor uw onderneming het beste is.

Maar het kan nog beter. Want een goede verzekering alleen vrijwaart u niet voor onder- of oververzekering. Wist u dat meer dan de helft van de Nederlandse ondernemingen zelfs onderverzekerd is? Dat is erg en schrikken. Zeker als je achteraf met de kwalijke gevolgen daarvan geconfronteerd wordt. Want onderverzekering kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

 

Het goede nieuws is dat onder- of oververzekering uit te sluiten is. Namelijk met een gedegen taxatie. Een taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis en geeft de zekerheid van een optimale dekking. Dit is wettelijk geregeld. Alle reden dus om alert te zijn op het bepalen van de juiste waarde.