Bedrijfsinventaris

In de polis staat welk bedrag uitgekeerd wordt na een schade. In een enkel geval is dat de dagwaarde, veelal is dat de nieuwwaarde. Dus het bedrag dat nodig is om dezelfde inventaris opnieuw aan te schaffen. Maar zonder een taxatie kan je bedrogen uitkomen. Veel verzekerden denken bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd te krijgen. Maar als de dagwaarde door gebruik, slijtage of afschrijving lager is dan 40% van de nieuwwaarde, dan keert de verzekering alleen maar de dagwaarde uit. Zelfs als de ondernemer verzekerd is op nieuwwaarde. gemiddeld genomen is dat al na drie jaar na aanschaf. Het tekort moet uit eigen zak worden betaald.

 

Een taxatierapport voorkomt dat, omdat de eigendommen in detail worden vastgelegd op basis van de juiste waarden. de taxatierapporten van 112Contra worden geaccepteerd door alle verzekeraars. deze bedragen zijn ook bindend en worden uitgekeerd als er schade is. dat is zelfs wettelijk geregeld via artikel 7:960BW