Gebouwen in eigendom

Gebouwen worden meestal tegen de herbouwwaarde verzekerd. Maar wie bepaalt de herbouwwaarde? In de praktijk schatten ondernemers deze waarde vaak zelf, bijvoorbeeld op basis van de aankoopprijs, de bouwkosten of zelfs de boekwaarde.

En als er bouwkundige wijzigingen zijn aangebracht wordt soms ten onrechte gedacht dat  dat de waarde van een gebouw evenredig stijgt met de investering voor een verbouwing of uitbreiding. helaas, dat is niet altijd het geval. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Als het opgegeven bedrag namelijk te hoog is, dan betaalt men teveel premie. Jarenlang. Want men krijgt niet meer uitgekeerd dan het schadebedrag op basis van de werkelijke waarde. Is het bedrag daarentegen te laag, dan is men onderverzekerd. Bij schade wordt dan slechts een gedeelte van de schade vergoed. Wat weer betekent dat de continuiteit van de onderneming in gevaar kan komen. Een goed taxatierapport voorkomt bovenstaande problemen door de juiste herbouwwaarde vast te leggen