Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk

 

Er is geen taxatie verricht. De ondernemer heeft een snackbar onlangs overgenomen van een vorige eigenaar. De ondernemer schat de verzekerde waarde op Euro 300.000,--

 

Verzekerde Nieuwwaarde (dus zonder taxatie)                                                                  Euro 300.000,--

Na brandschade stelt de expert de nieuwwaarde vast op                                                Euro 500.000,--

 

De brandschade wordt begroot op                                                                                       Euro 200.000,--

 

De uitkering wordt dan Euro 300.000,--/Euro 500.000,-- x Euro 200.000,--                     Euro  120.000,--

Te betalen uit eigen middelen                                                                                                 Euro    80.000,--

 

Bij schade wordt dus niet het volledige schadebedrag uitgekeerd, maar een evenredig deel. Het resterende deel moet verzekerde zelf betalen. in bovenstaand voorbeeld gaan we nog steeds uit van het gegeven dat alle schadedelen volledig tegen nieuwwaarde worden vergoed. Stel dat de dagwaarde lager ligt dan 40% van de nieuwwaarde, dan

wordt niet de nieuwwaarde maar de veel lagere dagwaarde uitgekeerd. ook al heeft men zich verzekerd tegen de nieuwwaarde.

Dat risico loopt men al met inventarisdelen die ouder zijn dan 3 jaar. Immers op een groot aantal inventarisdelen is er sprake van een aanzienlijke afschrijving

 

Zoals in het begin van het voorbeeld is vermeld heeft de ondernemer de snackbar van een eerdere eigenaar overgenomen dus zou het kunnen gebeuren dat alles ruim drie

jaar oud is. We zullen hetzelfde voorbeeld is gebruiken waarbij de expert de kwestie op dagwaarde gaat regelen.

De brandschade wordt begroot op                                                                               Euro 200.000,-- (Nieuwwaarde)

De expert begroot de schade echter op dagwaarde                                                  Euro  80.000,-- (Dagwaarde 40%)

De uitkering wordt dan Euro 300.000,--/Euro 500.000,-- x Euro 80.000 =               Euro  48.000,--

Te betalen uit eigen middelen                                                                                        Euro 152.000,--

Onderverzekering en een niet getaxeerde waarde kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen

 

Het regelmatig laten hertaxeren garandeert een juiste verzekerde waarde!

Voor inventaris is dat een keer per 3 jaar en voor gebouwen een keer in de 6 jaar

Als de termijn is vervallen van het taxatierapport is deze niet meer geldig. Iets wat vaak vergeten wordt. Bij schade wordt dan de dagwaarde uitgekeerd. En niets meer

 

Informeer bij ons wat een taxatie kost. Bel 085 - 0605112 of mail ons naar schade@112contra.nl